تکنولوژی
La lezione di Piero

La lezione di Piero

La lezione di Piero

L’anniversario

“Nei contenuti sto con gli scienziati, nel linguaggio sto con il pubblico”, diceva Piero Angela. A un anno dalla scomparsa del grande divulgatore, Cristina Bolzani fa un ritratto dell’uomo che ha avvicinato alla scienza generazioni di italiani

Tags :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *