سیاسی
Murgia, quando il personale è politico

Murgia, quando il personale è politico

Cambiare il mondo e le sue regole iniziando dal cambiare le relazioni: con la parola, i gesti, il corpo. La vita e l’opera di Michela Murgia sono un tutt’uno, dai libri alle scelte pubbliche e serene della sua fase finale, un’eredità laica

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *