تکنولوژی
nuove tecnologie per sicurezza e ambiente

nuove tecnologie per sicurezza e ambiente

Futuro24: nuove tecnologie per sicurezza e ambiente

Dai laboratori dell’ENEA alla costa del Regno Unito, scopriamo nuovi droni, sensori e software per fronteggiare minacce terroristiche, cyberattacchi e inquinamento.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *